Na registráciu do systému Damas Energy je potrebné splniť nasledujúce kroky.

Účastníci prenosových služieb:

Účastníci podporných služieb:

  • Platná Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny (SEPS)
  • Platná Zmluva o zúčtovaní odchýlky (OKTE), alebo čestné vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku iným subjektom s platnou Zmluvou o zúčtovaní odchýlky
  • Vyplnený a podpísaný registračný formulár subjektu
  • Vyplnený a podpísaný registračný formulár užívateľa/užívateľov
  • Platný užívateľský certifikát

Vyplnené a podpísané registračné formuláre je potrebné spolu s verejnou časťou certifikátu/certifikátov (Certifikáty je potrebné pred odoslaním zabaliť v programe WinZIP alebo WinRAR) poslať na e-mailovú adresu damas_registration@sepsas.sk.

Iba osoby uvedené v Prílohe č.1 Rámcovej zmluvy prenose cez SV/Rámcovej zmluvy o poskytovaní PPS a dodávke RE môžu byť aktívnymi užívateľmi systému Damas Energy.

Subjekty a užívateľské účty budú po splnení vyššie uvedených krokov založené do systému Damas Energy.

Linky na prostredia Damas Energy: