V rámci ochrany životného prostredia sa zameriavame aj na ochranu kvality podzemných a povrchových vôd. Preto na väčšine elektrických staníc prevádzkujeme čistiarne odpadových (zaolejovaných) vôd. Tieto sú pravidelne kontrolované a voda vypúšťaná z elektrických staníc prechádza akreditovanou analýzou.