wdt_ID Číslo faktúry Popis faktúry Hodnota faktúry s DPH v EUR Dátum doručenia faktúry Číslo zmluvy Číslo objednávky IČO Názov dodávateľa Adresa dodávateľa Dátum zverejnenia (voliteľné)
1 2022008731 Náplň do guľočkového pera 13,66 € 18.10.22 4500023048 87250284 Filip Štěpnička - WoodFactory Vysoká 88, 466 02, Jablonec nad Nisou 11.11.22
2 2022009557 Ubytovacie služby 655,80 € 08.11.22 4500023064 44360746 EUROHOTEL a. s. 44360746Vajnorská 98/C, 831 04, Bratislava 11.11.22
3 2022008555 Jednorazová náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti 2 814,76 € 13.10.22 4500022862 31364501 Železnice Slovenskej republiky KLEMENSOVA 8 813 61 BRATISLAVA 11.11.22
4 2022008431 Jednorazová náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti 798,24 € 11.10.22 4500022861 31364501 Železnice Slovenskej republiky KLEMENSOVA 8 813 61 BRATISLAVA 11.11.22
5 2022008613 Dodávka a distribúcia elektriny 20 940,33 € 14.10.22 2021-0353-1165420 36677281 ZSE Energia, a.s. ČULENOVA 6 816 47 BRATISLAVA 11.11.22
6 2022008291 Dodávka plynu 2 248,58 € 06.10.22 2021-0354-1165420 36677281 ZSE Energia, a.s. ČULENOVA 6 816 47 BRATISLAVA 11.11.22
7 2022009009 Práce montážnou plošinou 256,00 € 25.10.22 4500022788 31410855 WOFIS, s.r.o. BERNOLÁKOVA 2 917 01 TRNAVA 11.11.22
8 2022007389 Servis a údržba 31 080,00 € 09.09.22 4500021773 31450474 VUJE, a.s. OKRUŽNÁ 5 918 64 TRNAVA 11.11.22
9 2022008487 Vypracovanie dokumentácie 3 955,20 € 12.10.22 4500022129 36809934 VM PROJEKT, s.r.o. BOJNICKÁ 3 831 04 BRATISLAVA 11.11.22
10 2022008398 Telekomunikačné služby 87,00 € 10.10.22 2012-0066-1139230 36199222 U. S. Steel Košice, s.r.o. VSTUPNÝ AREÁL U.S.STEEL 044 54 KOŠICE 11.11.22
11 2022008580 Školenie 750,00 € 14.10.22 4500022405 25558218 TECHNODAT Elektro, s.r.o. TŘ.T.BATI 3295 760 01 ZLÍN 11.11.22
12 2022007452 Kontrola účtovníctva 12 000,00 € 12.09.22 2020-0013-1162410 36219835 TAX - AUDIT Slovensko, s.r.o KAPITULSKÁ 14 917 01 TRNAVA 11.11.22
13 2022008491 Vypracovanie štúdie 35 400,00 € 12.10.22 4500021683 35839988 Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o. KARPATSKÉ NÁMESTIE 10A 831 06 BRATISLAVA 11.11.22
14 2022007409 Zabezpečenie ochrany objektu a majetku 19 073,66 € 09.09.22 2020-0379-1110130 47961066 Special Service International SK s. r. o. NEVÄDZOVA 6C 821 01 BRATISLAVA 11.11.22
15 2022007388 Podpora systémov kybernetickej bezpečnosti 23 940,00 € 09.09.22 2019-0357-1110130 35955678 SOITRON, s.r.o. PLYNÁRENSKÁ 5 829 75 BRATISLAVA 11.11.22
16 2022008489 Poskytovanie údajov 4 996,80 € 12.10.22 4500021615 00156884 Slovenský hydrometeorologický ústav JESÉNIOVA 17 833 15 BRATISLAVA 11.11.22
17 2022008762 Zabezpečenie rekondičného pobytu 1 632,00 € 20.10.22 4500022517 31642322 Slovenské liečebné kúpele SNP 519 039 12 TURČIANSKE TEPLICE 11.11.22
18 2022009075 Odber periodických dokumentov 202,51 € 09.11.22 4500023009 17314020 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ZÁHRADNÍCKA 95 821 08 BRATISLAVA 11.11.22
19 2022009601 Konferencia 300,00 € 09.11.22 4500023059 52564347 Slovenská batériová aliancia NÁMESTIE 1.MÁJA 7286/18 811 08 BRATISLAVA 11.11.22
20 2022008557 Jednorazová náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti 62 247,80 € 13.10.22 4500022880 35940476 Sky Group Slovakia, s.r.o. NÁLEPKOVA 7122/28 921 01 PIEŠŤANY 11.11.22
21 2022008556 Jednorazová náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti 469,78 € 13.10.22 4500022854 35940476 Sky Group Slovakia, s.r.o. NÁLEPKOVA 7122/28 921 01 PIEŠŤANY 11.11.22
22 2022008625 Oprava v Est 3 955,20 € 17.10.22 4500022436 31349307 Siemens s.r.o. LAMAČSKÁ CESTA 3/A 841 04 BRATISLAVA 11.11.22
23 2022008591 Školenie 3 600,00 € 14.10.22 4500022730 31610919 SCHRACK TECHNIK, s.r.o. IVÁNSKA CESTA 10/C 821 04 BRATISLAVA 11.11.22
24 2022008590 Školenie 3 600,00 € 14.10.22 4500022729 31610919 SCHRACK TECHNIK, s.r.o. IVÁNSKA CESTA 10/C 821 04 BRATISLAVA 11.11.22
25 2022009515 Školenie 96,00 € 08.11.22 4500023041 35757736 Sféra, a.s. KARADŽIČOVA 2 811 08 BRATISLAVA 11.11.22