wdt_ID Číslo faktúry Popis faktúry Hodnota faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo zmluvy Číslo objednávky IČO Názov dodávateľa Adresa dodávateľa Zverejnenie podľa týždňa (voliteľné)
115241 2016005439 Servis, prenájom a čistenie predložiek 162,96 € 03.11.2011 4500003963 ŠKP servis s.r.o. 26.01.2012
115242 2011005112 3. aktualizácia finančného modelu pre plánovanie, konzultácie k výstupom pre MH 3 450,00 € 04.11.2011 4500005034 35946067 Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 26.01.2012
115243 2011005128 Vypracovanie RP rekultivácií dočasne vyňatých lesných pozemkov z lesov v ochrannom pásme Vedenia 2x400 kV Lemešany - SS Košice 3 083,76 € 04.11.2011 4500005045 Projektles, s.r.o. Pod Skalkou 403/15, Žilina, Považský Chlumec 26.01.2012
115244 2011005157 Pracovná a zdravotná služba , poskytnuté konzultácie a poradenstvo 408,00 € 07.11.2011 00603783 Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice Šaca 26.01.2012
115245 2011005158 Servisná oprava kopírovacieho stroja CANON 213,12 € 07.11.2011 4500003955 Tecprom - Trifit spol.s r.o. 26.01.2012
115246 2011005207 Implementácia SELFBILLINGU podporných služieb (DAMAS), akceptácia technického projektu. 15 816,00 € 08.11.2011 4500004841 35771917 Unicorn Systems SK s. r. o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 26.01.2012
115247 2011005222 Implementácia SELFBILLINGU podpor. služieb (SAP), analýza a dokument "Cieľový koncept riešenia úprav SAP." 8 280,00 € 09.11.2011 4500004845 00603783 NESS Slovensko,a.s. Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava 26.01.2012
115248 2011005405 Zrealizovanie projektu "R 400kV Lemešany - rozšírenie". Faktúra hradená Európskou bankou pre obnovu a rozvoj z prostriedkov fondu BIDSF. 565 423,33 € 16.11.2011 2010-0074-1177501 4800001839 Konzorcium VISElectrolux Sedyanka 9 4003 Plovdiv 26.01.2012
115249 2011005477 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci 771,46 € 22.11.2011 4500004953 35768568 NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23 -25, 851 01 Bratislava 26.01.2012
115250 2011005631 Ploter A0 + scan modul 13 920,00 € 30.11.2011 4500005091 35729040 FaxCOPY a. s. Domkárska 15 821 05 Bratislava-Ružinov 26.01.2012
115251 2011005657 Zazimovanie závlahového systému v AB Mlynské nivy 59/A, Bratislava a SED Žilina 11/2011 96,00 € 01.12.2011 4500005121 34614508 Mgr. Miroslav Lužák - LUMI Ulica Palárikova 6131/38 917 01 Trnava 26.01.2012
115252 2011005667 Stabilné hasiace zariadenie v SED Žilina 13 721,04 € 01.12.2011 4500005079 31349307 Siemens s.r.o. Stromová 9 831 01 Bratislava 26.01.2012
115253 2011005710 Odborná prehliadka a odborná skúška silnoprúdových rozvodov vlastnej spotreby a podružných rozvádzačov v objekte SED Žilina. 2 977,49 € 02.12.2011 4500005133 36316822 SLOTRACO s.r.o. Kolonáda Bojnice 944 972 01 Bojnice 26.01.2012
115254 2011005757 Prihlásenie motorových vozidiel do evidencie PZ SR 768,60 € 05.12.2011 4500004012 33827206 ARG-COM ANDREJ GABURA Majerníková 3043/58 841 05 Bratislava 26.01.2012
115255 2011005759 Seminár "Kultúra bezpečnosti a najlepšia prax v bezpečnosti" 183,60 € 05.12.2011 4500005204 35849509 DET NORSKE VERITAS SK s. r. o. Sabinovská 8 821 02 Bratislava 26.01.2012
115256 2011005768 Nákup fotoaparátu 300,00 € 05.12.2011 4500005198 45511446 Oľga Vydrová - PIXEL elektro Košútska 4217/10 036 01 Martin 26.01.2012
115257 2011005782 Demontáž anténnych systémov RRB 35 820,00 € 05.12.2011 4500004795 34132082 ENERGONET NITRA,s.r.o. Novozámocká 184 949 05 Nitra - Dolné Krškany 26.01.2012
115258 2011005793 Antivirus pre technologické PC RIS ESt 372,00 € 06.12.2011 4500005264 31607896 ARNET, s.r.o. Košická 2 010 01 Žilina 26.01.2012
115259 2011005794 Nákup pramenitej vody 47,63 € 06.12.2011 4500004307 36395668 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina 26.01.2012
115260 2011005803 Podpora produktov ORACLE Database Enterprise Edition: 08 Processor Full Use, 50 Named User Plus Full Use, 49 275,73 € 06.12.2011 4500005313 35690721 Oracle Slovensko spol. s r.o. Galvaniho BC IV., Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava 26.01.2012
115261 2011005806 Oprava náterov v prevádzkovej budove Stred 37 188,00 € 06.12.2011 4500004949 36375918 ENZA s.r.o. Májová 1098 022 01 Čadca 26.01.2012
115262 2011005807 Elektromery ZMQ + komunikačné jednotky 22 910,20 € 06.12.2011 4500005036 30852820 Landis+Gyr, s.r.o. Organizačná zložka Mlynské Nivy 43 821 09 Bratislava 26.01.2012
115263 2011005814 Odvoz odpadu zo žumpy TR Horná Ždaňa do ČOV Žarnovica za mesiac november 2011. 274,44 € 06.12.2011 4500004587 31611826 Agropodnik a.s. Železničná 5 966 01 Hliník nad Hronom 26.01.2012
115264 2011005819 Oprava komunikácie ochrán V 429 Pod. Biskupice. 11 210,40 € 06.12.2011 4500004468 36863513 SAG Elektrovod, a. s. Prievozská 4C 821 09 Bratislava 26.01.2012
115265 2011005820 Oprava výmena repasovaných ochrán vo vývodoch s elektromech. ochranami v ES Levice a ES Stupava. 3 708,00 € 06.12.2011 4500004460 36863513 SAG Elektrovod, a. s. Prievozská 4C 821 09 Bratislava 26.01.2012