Nominácia na profile SK-UA

Scheduling prebieha na základe kapacitných práv pridelených dennou bilaterálnou explicitnou aukciou organizovanou alokačnou kanceláriou JAO na profile SK-UA. Platformou pre zadávanie nominácií účastníkov registrovaných na slovenskom trhu je systém Damas Energy (modul Prenosové Služby) SEPS.

Nominácia v prípade Tieňovej aukcie

V prípade, že SDAC nie je schopné generovať výsledky do pravidlami stanoveného limitu, alokačná kancelária JAO vyhlási a koordinuje Tieňovú aukciu, ktorá je záložným postupom pri prideľovaní cezhraničnej kapacity v časovom rámci denného trhu. Ide o explicitné pridelenie vo forme fyzických prenosových práv (PTR) elektrickej energie. Platformou pre zadávanie nominácií účastníkov registrovaných na slovenskom trhu do Tieňovej aukcie je systém Damas Energy (modul Prenosové Služby) SEPS.

Možnosti nahratia nominácie do systému Damas Energy:

  • Vytvorenie nominácie v používateľskom rozhraní
  • Nahratie XML nominácie cez pohľad časové rady
  • Poslanie XML na e-mailovú adresu dae@sepsas.sk

Po stanovenom časovom limite pre ukončenie príjmu nominácií, prebehne cezhraničné párovanie so susednými prenosovými sústavami. Za korektný priebeh procesov cezhraničného párovania zodpovedá Odbor riadenia obchodu.

Adresa

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika