Damas Energy (DaE) je komplexný informačný systém pre obchodné riadenie prenosovej sústavy. Informačný systém DaE implementovaný v podmienkach spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) slúži na automatizáciu obchodných a technických procesov spojených s riadením a prevádzkou elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu – nominovanými operátormi trhov s elektrinou, výrobcami elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či poskytovateľmi podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi internými používateľmi. Systém DaE každodenne zabezpečuje obojstranný prenos obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie.

Aktuálne informácie

Aktuálne podporovanými prehliadačmi Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge (v ktorých už nie je podporovaný Internet Explorer mode). Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný.

Viac informácii ohľadom aktuálnej verzie obchodného systému DaE nájdete v Používateľskej príručke

Aktuálna verzia DaE využíva pre komunikáciu cez webové služby protokol TLS 1.2. Webové služby sú dostupné prostredníctvom URL adries v nasledujúcej tabuľke.

V prípade otázok prosím kontaktujte administrátorov systému Damas Energy:
Martin Chochol, tel.:  +421 2 5069 2779, mobil: +421 917 950 377, e-mail: martin.chochol@sepsas.sk;
Michal Bombara, tel.:  +421 2 5069 2778, mobil: +421 915 291 837, e-mail: michal.bombara@sepsas.sk;
Peter Čišecký, tel.: +421 2 5069 2606, mobil: +421 917 108 691, e-mail: peter.cisecky@sepsas.sk