Podpory dobrých nápadov a aktivít nikdy nie je dosť. Nie je ľahké rozhodnúť sa, kam prispieť, keď je okolo nás toľko dobrých, vzácnych a prospešných iniciatív a toľko núdznych ľudí, či finančne poddimenzovaných oblastí nevyhnutných pre naše zdravé a dobré fungovanie.

SEPS si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť za udržateľný ekonomický rozvoj krajiny a ochranu životného prostredia, ale pri podpore projektov sa nezameriava iba na tie oblasti, na ktoré má naša činnosť  priamy vplyv. Pomáhame aj tým, ktoré riešia problematiku školstva, zdravotníctva, miestnych spoločenstiev, vzdelávania, kultúry, vedy, charity, sociálnej sféry a športu.