Projekty spoločného záujmu sú cezhraničné projekty Európskej únie (EÚ), ktoré Európska komisia označila za kľúčovú prioritu na prepojenie energetickej infraštruktúry v EÚ.  

Zoznam projektov spoločného záujmu prijíma Európska komisia na základe potrieb európskej siete energetickej infraštruktúry. Tento zoznam sa aktualizuje každé dva roky. 

Projekt, ktorý sa zaradí na tento zoznam, získa možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok na jeho realizáciu z Nástroja na prepájanie Európy (CEF – z angl. Connecting Europe Facility). CEF je kľúčovým finančným nástrojom EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Implementáciu CEF v mene EÚ riadi Výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).