ZÁMER vypracovaný podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Bystričany – Horná Ždaňa – zámer Zamer_Bystricany
_H_Zdana.pdf
2270 kB 5.3.2012

Prílohy

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Príloha č.1 Priloha_c1.pdf 1378 kB 5.3.2012
Príloha č.2 Priloha_c2.pdf 1392 kB 5.3.2012

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vypracovaná podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Titulka Titulka.pdf 41 kB 28.11.2012
Obsah Obsah.pdf 58 kB 28.11.2012
Časť A Cast_A.pdf 597 kB 28.11.2012
Časť B Cast_B.pdf 183 kB 28.11.2012
Časť C Cast_C.pdf 3,1 MB 28.11.2012

Prílohy

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Príloha 1 – situácia Priloha_1.pdf 7,2 MB 28.11.2012
Príloha 2A – situácia Priloha_2A.pdf 7,7 MB 28.11.2012
Príloha 2B – situácia Priloha_2B.pdf 10,6 MB 28.11.2012
Príloha 2C – situácia Priloha_2C.pdf 10,6 MB 28.11.2012
Príloha 2D – situácia Priloha_2D.pdf 7,1 MB 28.11.2012
Príloha 3A-1 – ortofotomapa Priloha_3_A_1.pdf 3,4 MB 28.11.2012
Príloha 3A-2 – ortofotomapa Priloha_3_A_2.pdf 3,1 MB 28.11.2012
Príloha 3A-3 – ortofotomapa Priloha_3_A_3.pdf 11,7 MB 28.11.2012
Príloha 3B-1 – porastová mapa Priloha_3_B_1.pdf 4,2 MB 28.11.2012
Príloha 3B-2 – porastová mapa Priloha_3_B_2.pdf 2,4 MB 28.11.2012
Príloha 3B-3 – porastová mapa Priloha_3_B_3.pdf 10,1 MB 28.11.2012
Príloha 3C-1 – biotopy Priloha_3_C_1.pdf 264 kB 28.11.2012
Príloha 3C-2 – biotopy Priloha_3_C_2.pdf 127 kB 28.11.2012
Príloha 3C-3 – biotopy Priloha_3_C_3.pdf 109 kB 28.11.2012
Príloha 4-1 – IG mapa Priloha_4_1.pdf 11,1 MB 28.11.2012
Príloha 4-2 – vysvetlivky Priloha_4_2.pdf 29 kB 28.11.2012
Príloha 5 – foto Priloha_5.pdf 2,1 MB 28.11.2012
Príloha 6 – tech. výkres – stožiare Priloha_6.pdf 37 kB 28.11.2012
Príloha 7 – rokovanie 13.8.2012 Priloha_7.pdf 82 kB 28.11.2012

ZÁPISNICE zo Spoločných verejných prerokovaní Správy o hodnotení

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
Zápisnica Horná Ves ZAP_Horna_Ves.pdf 393 kB 20.5.2013
Zápisnica Hrabičov ZAP_Hrabicov.pdf 525 kB 20.5.2013
Zápisnica Veľké Pole ZAP_Velke_Pole.pdf 524 kB 20.5.2013

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (Číslo: 2110/2013 – 3.4/ak) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO ZS_2x400kV_B_HZ.pdf 375 kB 2.7.2013
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
anglická verzia
ZS_2_etapa_preklad AJ_08-2013.pdf 569 kB 26.9.2013

NON-TECHNICAL SUMMARY

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
NON-TECHNICAL SUMMARY NTS_BHZ_062013.pdf 1 MB 2.7.2013
Stakeholder Engagement Plan Stakeholder Engagement Plan.pdf 5,2 MB 24.7.2014

VYJADRENIE KOMPETENTNEJ INŠTITÚCIE K ÚZEMIAM NATURA 2000

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť Dátum
zverejnenia
NATURA 2000 NATURA_2000.pdf 1 MB 18.12.2013
NATURA 2000 – anglická verzia NATURA_2000_en.doc 12 kB 18.12.2013