Dňa 28.11.2023 boli na základe správy pracovnej skupiny ENTSO-E „System Frequency“ a rozhodnutím Plenary RGCE stanovené požadované objemy FCR pre SEPS na rok 2024 vo výške 28 MW.

SEPS nevylučuje ani úpravu požadovaných objemov TRV3MIN- (mFRR3-) v súčasnosti stanovenú vo výške 109 MW vo vybraných hodinách dňa a roka 2024. Pracovné skupiny RGCE CSO a SPD, ktoré upravujú požiadavky na výšku dodatočných objemov PpS pre niektoré TSO kvôli nevykonanému retrofitu (neprestaveniu frekvenčných ochrán na DECE zdrojoch v súlade s Nariadením RfG) v ich regulačnej oblasti v rámci požiadaviek na tzv. „dodatočnú procedúru“, ešte nestanovili finálne hodnoty. Toto stanovenie je pre SEPS záväzné a očakáva sa do konca 12/2023.

Názov Dokument Veľkosť
Požiadavky na objemy PpS na rok 2024 PpS_2024.pdf 274 kB

Archív