Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, 100 %