Certifikácia podľa medzinárodných/národných noriem preukazuje záväzok spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu a trvalej udržateľnosti podnikania. Tu sú umiestnené certifikáty všetkých štyroch manažérskych systémov riadenia, ktoré SEPS získala.

Certifikáty integrovaného systému manažérstva