Žiadosť o poskytnutie podielu zaplatenej dane

Žiadosť o finančný dar

Žiadosť o poskytnutie reklamného partnerstva

Žiadosť o poskytnutie sponzorského podľa zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov