Vyhodnotenie PpS je od roku 2010 zverejňované v systéme Damas Energy v časti Zverejňovanie dát. Mesačné prehľady vyhodnotenia PpS nájdete tu: Mesačný prehľad vyhodnotenia PpS