Na dennej báze sú cezhraničné kapacity na profiloch SK-HU, SK-CZ, SK-PL prideľované implicitne v rámci procesov SDAC. Platformou pre zadávanie ponúk pre účastníkov registrovaných na slovenskom  trhu je systém ISOT (modul DT) OKTE.  Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

V prípade, že SDAC nie je schopné generovať výsledky do pravidlami stanoveného limitu, alokačná kancelária JAO vyhlási a koordinuje Ťieňovú aukciu, ktorá je záložným postupom pri prideľovaní cezhraničnej kapacity v časovom rámci denného trhu je explicitné pridelenie vo forme fyzických prenosových práv (PTR) elektrickej energie.