Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 – pásmové produkty

I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)

  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní – Časť III. Súťažných podkladov,
  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 06.09.2019 o 09:30,
  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,
  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie Cenových ponúk a ich vyhodnotenie

  • výzva na predloženie Cenových ponuky, prijatie a vyhodnotenie Cenových ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie Cenovej ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania Cenovej ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Súťažné podklady

Príloha č.1 k SP

Príloha č.2 k SP

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Vysvetlenie súťažných podkladov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie Cenovej ponuky zo dňa 1.10.2019

Výzva na predloženie Cenovej ponuky zo dňa 4.10.2019

Výzva na predloženie Cenovej ponuky zo dňa 15.11.2019

Vyhodnotenie Cenových ponúk

Vyhodnotenie Cenových ponúk zo dňa 3.10.2019

Vyhodnotenie Cenových ponúk zo dňa 8.10.2019

Vyhodnotenie Cenových ponúk zo dňa 19.11.2019

Archív