Vybrané údaje o prenosovej sústave za rok 2022

PoložkaHodnota
Prenesená elektrina33 523,266 GWh
Straty elektriny z prenesenej elektriny330,249 GWh
Straty elektriny z prenesenej elektriny v %0,985 %
Elektrina prenesená transformátormi
prenosovej sústavy
17 691 322,540 MWh
Straty výkonu v deň a hodinu maxima
elektrizačnej sústavy
29,521 MW
Maximálne straty výkonu v prenosovej sústave91,670 MW
Doba plných strát prenosovej sústavy3 602,587 hod.
Nedodaná elektrická energia poruchami E87,73 MWh
400 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
12 033,766 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 km vedenia
757,995 €
220 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
2 708,415 €
Priemerné prevádzkové náklady na
opravu a udržiavanie 1 km vedenia
0 €
110 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
9 731,801 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 km vedenia
2 723,230 €
Priemerné prevádzkové náklady
na 1 pole stanice
255 625,337 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 poľa stanice
11 619,841 €
Podiel zamestnancov mimo sídla SEPS, a.s.49,183 %
Dĺžka KZL 2 130,888 km
PočetPočet Meraní (SED + ESt)15 267
Signálov (SED + ESt)81 878
Povelov (SED + ESt)7 802