Vybrané údaje o prenosovej sústave za rok 2021

PoložkaHodnota
Prenesená elektrina32 807,142 GWh
Straty elektriny z prenesenej elektriny324,654 GWh
Straty elektriny z prenesenej elektriny v %0,990 %
Elektrina prenesená transformátormi
prenosovej sústavy
19 368 717,391 MWh
Straty výkonu v deň a hodinu maxima
elektrizačnej sústavy
47,537 MW
Maximálne straty výkonu v prenosovej sústave98,437 MW
Doba plných strát prenosovej sústavy3 298,089 hod.
Nedodaná elektrická energia poruchami E20,49 MWh
400 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
11 517,959 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 km vedenia
747,579 €
220 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
2 528,203 €
Priemerné prevádzkové náklady na
opravu a udržiavanie 1 km vedenia
45,181 €
110 kVPriemerné prevádzkové náklady
na 1 km vedenia celkom
5 497,920 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 km vedenia
0,000 €
Priemerné prevádzkové náklady
na 1 pole stanice
291 622,481 €
Priemerné prevádzkové náklady
na opravu a udržiavanie 1 poľa stanice
16 332,067 €
Podiel zamestnancov mimo sídla SEPS, a.s.49,183 %
Dĺžka KZL 2 119,557 km
PočetPočet Meraní (SED + ESt)11 171
Signálov (SED + ESt)67 117
Povelov (SED + ESt)6 545