Projekt spoločného záujmu „PCI projekt Danube InGrid“ je spoločný medzinárodný projekt. Pozostáva z prvej vlny, ktorou je Akcia 10.7-0008-SKHU-W-M-20, pre ktorú bol pridelený grant vo výške 102 miliónov EUR a je v súčasnosti v realizačnej fáze a z druhej vlny, ktorá sa týka aktivít vo východnej časti Slovenska a juhovýchodnej časti Maďarska. Partnermi pre celý PCI projekt Danube InGrid sú spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,  Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Elmű Hálózati Kft. a Émász Hálózati Kft.

Danube InGrid

Danube InGrid 10.7

Cieľom PCI projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti decentralizovanej dodávky v regióne strednej a východnej Európy.

O projekte sa viac dozviete:

Dňa 29. júna 2022 sa uskutočnila verejná konzultácia k projektu.O podujatí sa viac dozviete v správe z verejnej konzultácie:„Správa o účasti verejnosti“

Dňa 5. mája 2021 sa uskutočnila verejná konzultácia k projektu.O podujatí sa viac dozviete v správe z verejnej konzultácie:„Správa o účasti verejnosti“

Kontakt: Magdaléna Brachová – magdalena.brachova(zavinac)sepsas.sk

Dátum aktualizácie 21.10.2022