english sobota - 26. máj, 2018,    meniny má DUŠAN hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok
SEPS

Aktuality

> Pozvánka na Workshop k návrhu implementačných rámcov pre spoločné európske platformy na výmenu regulačnej energie, pre postup imbalance netting a k návrhu celoeurópskych metodík podľa nariadenia EBGL
Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na workshop k návrhom metodikám...
(25.5.2018)
> Oznam
Dňa 15.05.2018 boli zverejnené pripomienky zaslané k verejnej konzultácii k Stratégii zabezpečenia...
(15.5.2018)
> Oznam
Dňa 15.05.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia ...
(15.5.2018)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(7.5.2018)
> Oznam
Dňa 04.05.2018 bola na stránkach OKTE, a.s. zahájená verejná konzultácia k dokumentu...
(7.5.2018)

Zahájenie verejnej konzultácie

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., Ing. Miroslavom Obertom
Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021...
(10.5.2018)
> Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty...
(21.9.2017)
> Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny
Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o...
(22.6.2017)
> Tlačová správa
V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa "V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of congestion management at the Austrian-German border."...
(24.5.2017)
> Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2016
V sídle spoločnosti sa dňa 3.5.2017 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016....
(3.5.2017)
Posledná modifikácia: 25.5.2018 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk