Verejná konzultácia k dokumentu „Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035“

Zdieľať

V dňoch 25.04.2024 – 10.05.2024 (vrátane) prebieha verejná konzultácia k dokumentu „Scenáre a varianty pre Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 až 2035“. Informácie a podklady k verejnej konzultácii sú zverejnené tu.

Aktuality