1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Aj v okolí vysokonapäťových vedení je život

Aj v okolí vysokonapäťových vedení je život

Zdieľať

Elektrické vedenie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života a krajiny okolo nás. Bez ohľadu na to, či sme v meste, alebo na vidieku, elektrické vedenia sa týčia nad nami a dodávajú energiu do našich domovov, škôl, nemocníc a firiem. Práve vďaka nim môžeme využívať všetky moderné technológie, ktoré nám značne zjednodušujú život. Na druhej strane však do rázu krajiny zasahujú, a preto je potrebné pristupovať k ich výstavbe a manažmentu ochranného pásma tak, aby boli šetrné k faune a flóre.

Časté kosenie, výrub náletových drevín a orezy konárov – to sú tradičné stratégie údržby ochranného pásma pod elektrickým vedením. Toto pásmo je od krajných vodičov v prípade vedení vysokého napätia stanovené od 10 m až do 35 m v závislosti od výšky napätia. Musí sa v ňom udržiavať bezlesie a vegetácia nesmie presiahnuť výšku 3 m. Práve uvedený tradičný spôsob manažmentu vzniknutého koridoru prináša voľne žijúcim živočíchom len malý alebo žiadny úžitok. Zároveň podporuje rast invazívnych druhov rastlín a zvyšuje potrebu jeho častej údržby, ktorá je finančne a pracovne náročná. Ak by k pravidelnej údržbe ochranného pásma nedochádzalo, hrozilo by prerušenie dodávky elektriny z dôvodu zásahu konárov a vegetácie do vedenia.

Pri vhodnom manažmente ochranného pásma je na tomto území vysoký potenciál, aby sa stalo užitočnou oblasťou pre život v prírode. Prieskumy a štúdie ukazujú, že pri ústupe od tradičného spravovania tohto územia sa na týchto miestach zvyšuje druhová bohatosť rastlín, vtákov a opeľovačov. Ochranné pásmo elektrického vedenia tak môže poskytnúť vhodný biotop podporujúci rozmanitosť rastlín a živočíchov.

Ako na to?

Príkladom, ako podporiť život v okolí elektrických vedení je projekt „Voda pre život“, ktorý v roku 2023 podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a jeho realizácia sa konala v spolupráci s občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku. V ochrannej zóne prenosového vedenia 400 kV v okrese Malacky sa tak obnovili vodné prvky a vytvorili sa vhodné zdroje potravy, úkrytu a odpočinku pre plazy, obojživelníky, hmyz, poľovnú zver či vtáctvo.

O úspechu svedčí množstvo stôp zvierat v okolí vodného zdroja, ako aj bohaté zastúpenie hmyzu a obojživelníkov v tejto oblasti. Zvýšila sa biodiverzita a potravinové možnosti a vodné prvky vytvorili biotop pre obojživelníky. Ako vznikal tento biotop si môžete pozrieť v našom videu.

Elektrické vedenie nám prináša množstvo výhod, je však dôležité vnímať ho aj s ohľadom na životné prostredie. Územia pod ním majú potenciál stať sa užitočnými biotopmi a pomôcť nám tak chrániť prírodu.

 

Blog