Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti

Zdieľať

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti poskytovaných služieb formou dotazníka. Všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do prieskumu ďakujeme za čas, odpovede a cenné názory.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov za r. 2023 bolo vykonané v zmysle internej dokumentácie SEPS. Z vyhodnotenia celkovej spokojnosti vyplýva, že s poskytovaním služieb sú zákazníci veľmi spokojní.

Index celkovej spokojnosti dosiahol úroveň 1,46 (číselná hodnota je v rozmedzí 1 – 4, t. j. veľmi spokojný, 2 spokojný, 3 nespokojný, 4 veľmi nespokojný). Veľmi spokojných bolo 54% zákazníkov, spokojných bolo 46%, nespokojných 0% a veľmi nespokojných 0%.

Názory zákazníkov na spokojnosť so spoluprácou so SEPS sú užitočným pomocníkom pri zlepšovaní služieb poskytovaných spoločnosťou. Vyjadrenú nespokojnosť bude odbor riadenia obchodu riešiť s každým zákazníkom individuálne.

Všetkým zúčastneným na prieskume spokojnosti ďakujeme za účasť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

odbor ISM

Aktuality