Verejná konzultácia k zmene Prevádzkového poriadku SEPS

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie sú úpravy ustanovení kapitoly 4 Prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS týkajúcich sa:

  • pravidiel pre prideľovanie cezhraničných kapacít na profile SK/UA a
  • zavedenia vnútrodenných implicitných aukcií.

Pravidlá denných a mesačných jednostranných aukcií organizovaných SEPS na profile SK/UA tvoria prílohu A Prevádzkového poriadku. Jednostranné aukcie budú začiatkom marca 2024 ukončené (posledná denná aukcia sa uskutoční dňa 3.3.2024 pre obchodný deň 5.3.2024). Od 4.3.2024 budú cezhraničné kapacity na profile SK/UA prideľované formou spoločných aukcií vykonávaných aukčnou kanceláriou JAO S.A.

Ďalšia úprava sa týka zavedenia implicitných vnútrodenných aukcií, ktoré sa, v rámci spolupráce Single Intraday Coupling (SIDC) a spolupráce regiónu CORE, pripravujú ako nástroj oceňovania prideľovaných kapacít vo vnútrodennom časovom rámci. Go-live projektu je naplánovaný na 13.6.2024, kedy začne prideľovanie kapacít pre obchodný deň 14.6.2024.

V súvislosti s uvedeným predkladaný návrh obsahuje úpravy v kapitolách 4.4 a 4.5 Prevádzkového poriadku.

Taktiež bude odstránená Príloha A Prevádzkového poriadku (následne na to bude posunuté značenie zvyšných príloh).

Trvanie verejnej konzultácie: od 14.2.2024 do 27.2.2024. 

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k navrhnutým zmenám v Prevádzkovom poriadku je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.pp@sepsas.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

Názov
Dokument
Dokument na pripomienkovanie s vyznačenými zmenami Prevádzkový poriadok PPS
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok K predloženému dokumentu neboli zaslané žiadne pripomienky.
Znenie Prevádzkového poriadku po vyhodnotení pripomienok z VK