IT platforma pre scheduling cezhraničných prenosov a aukcie

Na registráciu do systému Damas Energy modul Prenosové služby je potrebné vyplniť registračný formulár subjektu a užívateľov (Služby / Damas Energy) a zaslať spolu s verejnou časťou certifikátu/certifikátov na e-mailovú adresu damas_registration@sepsas.sk.

Všetky subjekty a užívateľské účty budú na základe doručených formulárov zaregistrované do systému Damas Energy.

Pozn.: Produkčná prevádzka systému Damas skončila dňa 30.11.2010. Systém je užívateľom prístupný len v režime čítania, tzn. pre účely prístupu k historickým dátam.

Aukčná kancelária