IT platforma pre scheduling cezhraničných prenosov a aukcie

Počnúc obchodným dňom 1.12.2010 spoločnosť SEPS používa IT platformu – systém Damas Energy modul Prenosové služby – na účely registrácie diagramov cezhraničných prenosov elektriny a výkon aukcií cezhraničných kapacít na profile SEPS/WPS.

Na registráciu do systému Damas Energy modul Prenosové služby je potrebné vyplniť registračný formulár subjektu a užívateľov (Služby / Damas Energy) a zaslať spolu s verejnou časťou certifikátu/certifikátov na e-mailovú adresu damas_registration@sepsas.sk.

Originály registračných formulárov prosíme zaslať na adresu:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Aukčná kancelária
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Všetky subjekty a užívateľské účty budú na základe doručených formulárov zaregistrované do systému Damas Energy.

Pozn.: Produkčná prevádzka systému Damas skončila dňa 30.11.2010. Systém je užívateľom prístupný len v režime čítania, tzn. pre účely prístupu k historickým dátam.

Aukčna kancelária