Naša spoločnosť pravidelne spolupracuje so záchrannými a bezpečnostnými zložkami pri príprave na zásahy v kritických situáciách. V ostatných rokoch bola táto spolupráca pre pandémiu a s ňou súvisiace opatrenia utlmená, no v septembri tohto roku sme opäť nadviazali na dobrú prax. Tentoraz sme poskytli možnosť príslušníkom Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) vykonať výcvik na vyradenom 220 kV vedení 271 a 275.

Cvičenie zo strany našej spoločnosti organizoval odbor bezpečnosti, BOZP a OPP a sekcia prevádzkovej správy Stred. V elektrickej stanici v Bystričanoch hasiči pod dohľadom našich kolegov trénovali lezecké a letecké záchranné práce a riešenie incidentov na vedení a stožiaroch vysokého napätia. Spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru SR sa zúčastnili aj ich kolegovia z Českej republiky, celkovo sa na štvordňovom výcviku vystriedalo 45 účastníkov.

Tréning a skúsenosť z praxe

Témou výcviku boli nové spôsoby záchrany zo stožiara vysokého napätia či samotného vedenia so zameraním na prípady záchrany ľudí, napríklad pracovníka, ktorý opravuje elektrické vedenie, alebo paraglajdistu zachyteného o stĺp alebo samotné vedenie.

Podobné mimoriadne situácie sa už v minulosti riešili. Vyslobodzovanie uviaznutého teplovzdušného balóna s posádkou na 400 kV vedení V425 majú ešte v pamäti kolegovia Prevádzkovej správy Západ, ktorí v tejto kritickej situácii spolupracovali s príslušníkmi HaZZ. A nebol to ojedinelý prípad, podobná nehoda sa stala napríklad aj v Nemecku.

Nehody na vedeniach

Škála mimoriadnych udalostí, keď je potrebná súčinnosť so záchrannými a bezpečnostnými zložkami, je však podstatne širšia. Na vedeniach sme už mali zachytené najrôznejšie predmety, ako plastové fólie z polí, šarkana či vetroň, alebo sme sa museli vyrovnávať s udalosťami, pri ktorých došlo k ujme na zdraví alebo odcudzeniu majetku.

Spôsoby zásahov

V reálnom prípade môžu pri tomto type incidentov príslušníci HaZZ zasahovať zo zeme za pomoci lezeckej techniky, alebo zo vzduchu, vysvetlil zástupca veliteľa modulu leteckého hasenia HaZZ Richard Rehák. S vrtuľníkom je to podľa jeho slov rýchlejšie, ale nebezpečnejšie, záchrana pomocou vrtuľníka je na najvyššej úrovni náročnosti, navyše v kombinácii so zásahom na vedeniach vysokého napätia. Pilot pri konečnom manévri pod seba nevidí, naviguje ho navádzač. Ten stojí na lyžinách vrtuľníka. Z vrtuľníka visí na lane záchranár, ktorého musia pilot a navádzač pomocou svojej komunikácie dopraviť na presne určené miesto. Vyžaduje si to plné sústredenie a nasadenie zúčastnených, pretože treba dávať pozor aj na okolité vedenia, aby sa one záchranár alebo lano nezachytili.

Zástupca veliteľa modulu leteckého hasenia HaZZ Richard Rehák počas tlačového brífingu

 

Pilot pri konečnom manévri pod seba nevidí, naviguje ho navádzač stojaci na lyžinách vrtuľníka. Z vrtuľníka visí na lane záchranár, ktorého musia pilot a navádzač pomocou svojej komunikácie dopraviť na presne určené miesto

Cvičila sa aj lezecká technika

„Bol to vôbec prvý výcvik príslušníkov HaZZ v koordinácii s letkou Ministerstva vnútra SR na vysokonapäťovom vedení našej spoločnosti. Rád by som sa poďakoval účastníkom za ich nasadenie, pracovalo sa intenzívne a paralelne v dvoch skupinách – jedna cvičila na vrtuľníku, druhá lezeckú techniku. V prípade zásahu pri reálnych nehodách na vedení, ktoré nie sú zriedkavé, sú skúsenosti z tréningu neoceniteľné. Aby si čo najviac hasičov mohlo vyskúšať záchranné práce na stožiaroch a vedeniach, plánujeme v súčinnostných výcvikoch na prevádzkových správach našej spoločnosti pokračovať,“ zhrnul koordinátor cvičenia Mgr. Martin Horváth, špecialista odboru bezpečnosti, BOZP a OPP.

ak