Aké zariadenie je na obrázku?


a) tlmivka
b) vypínač
c) transformátor

Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 31. októbra 2022.

Jeden vyžrebovaný výherca získa dáždnik, dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú fľašu s karabínkou a kľúčenku s baterkou.

 

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla

Otázka: Koľkí prevádzkovatelia prenosových sústav sú partnermi v projekte „Core Flow-Based Market Coupling?“

Správna odpoveď: 16

Vyžrebovaným výhercom súťaže Ing. Zuzane Vestenickej, Michaele Kubíkovej a Ing. Michalovi Gregovi, PhD.,  ktorí získali nákupnú tašku s novým logom SEPS, gratulujeme.