Európska komisia spustila konzultačný proces k plánovanej revízii nariadenia EK č. 2015/1222 o usmernení pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM) (Oznam)

Zdieľať

Európska komisia spustila konzultačný proces k plánovanej revízii nariadenia EK č. 2015/1222 o usmernení pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM). Proces je otvorený do 27.4. Odkaz na stránku: konzultačný proces

Aktuality