V súlade s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti SEPS, a. s., zo dňa 29.05.2014 a v súlade s príslušnými ustanoveniami Technických Podmienok, boli aktualizované Technické Podmienky, Dokument A, Dokument B, Dokument C a Dokument F, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 10.7.2014.

Tieto Dokumenty prešli, vzhľadom k príprave zrušenia TRV30MIN± a zavedenia novej PpS TRV15MIN± k 1.1.2015, zmien vyplývajúcich z praxe, doplnení dôležitých kapitol venujúcich sa kvalite elektriny a vytvoreniu virtuálneho bloku na poskytovanie PpS, procesom aktualizácie.

Dokumenty sa nachádzajú v časti:
Dokumenty / Technické podmienky / Aktualizácia Technických Podmienok k 29.05.2014

Zdroj: SEPS

Aktuality