Dňa 02.10.2015 bolo vydané rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2016/E, ktorým sa stanovujú maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov podporných služieb pre rok 2016.

Zdroj: SEPS

Aktuality