V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu PRV, SRV, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV15MIN- a ZVO pre obdobie od 01.08.2017 do 31.08.2017. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality