Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2018/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za systémové služby na roky 2018 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality