Dňa 24.07.2018 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy., Dokument A a Dokument B.

Účinnosť zmien je od 31.8.2018. Pripravovaná aktualizácia sa nachádza v časti „Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy – účinná od 31.8.2018“.

Aktuality