Boli zverejnené požadované objemy PpS pre obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Nachádzajú sa v časti: Služby / Podporné služby / Požiadavky na PpS / Rok 2019.

Zdroj: SEPS

Aktuality