Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0281/2018/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov s účinnosťou odo dňa 01.12.2018 do 31.12.2018. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality