Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0025/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh revidovanej regionálnej špecifickej prílohy k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE. Nachádza sa v sekcii: Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO/Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ.

Aktuality