Pracovný seminár Core Consultative Group (CCG)
28 február 2017, 10:00-12:00, letisko Brusel

Zdieľať

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222. z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia vyžaduje, okrem iného, aby všetci prevádzkovatelia prenosových sústav v rámci EÚ podali spoločný návrh týkajúci sa stanovenia regiónov pre koordinovaný výpočet kapacít, tzv. Capacity Calculation Regions (CCR).
Dňa 17. novembra 2016 rozhodla agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) o zlúčení regiónov CWE a CEE v pôvodnom návrhu prevádzkovateľov prenosových sústav, čím vznikol nový región pre koordinovaný výpočet kapacít, tzv. Core CCR.

Prevádzkovatelia prenosových sústav pôsobiaci v rámci Core CCR organizujú prvý spoločný pracovný seminár organizovaný v rámci konzultačnej skupiny pre Core CCR, tzv. Core Consultative Group (CCG).

Ďalšie podrobnosti o pracovnom seminári vrátane programu nájdete tu.

V prípade záujmu sa prosím zaregistrujte prostredníctvom emailu r.ionita@magnus.nl najneskôr do 3. februára 2017. Počet miest je limitovaný

Súvisiace odkazy:
ENTSO-E: CWE-CEE Day-Ahead Flow-Based Capacity Calculation Project

Zdroj: SEPS

Aktuality