Rozšírenie DAMAS na profily SEPS/PSE, SEPS/MAVIR, SEPS/ WPS

Zdieľať

Rozšírenie DAMAS na profily SEPS/PSE, SEPS/MAVIR, SEPS/WPS

 

K 1.9.2004 SEPS, a. s. pripravuje zadávanie realizačných diagramov cezhraničných prenosov prostredníctvom e-portálu DAMAS na profily SEPS/PSE, SEPS/MAVIR a SEPS/WPS.

V súvislosti s tým žiadame subjekty – užívateľov systému DAMAS a ostatných obchodných partnerov realizujúcich cezhraničné prenosy, aby operátorom Damas (oddelenie Aukčná kancelária SEPS, a. s.), e-mail: damas@sepsas.sk, v termíne do 20.8.2004 oznámili svojich zahraničných partnerov na vyššie spomínaných profiloch.

V priebehu roku 2004 na uvedených profiloch nebude alokovaná prenosová kapacita prostredníctvom denných alokácií, resp. aukcií. Časový limit pre zadávanie dlhodobých realizačných diagramov na profiloch SEPS/PSE, SEPS/MAVIR a SEPS/WPS bude do D-1 8:00 hod. V čase do D-1 13:00 hod. bude užívateľovi Damas umožnené zadávať denné realizačné diagramy do výšky jeho nevyužitej kapacity.

Obdobie od 1.-30.9.2004 bude obdobím skúšobnej prevádzky zadávania RD na spomínaných cezhraničných profiloch – v tomto období žiadame užívateľov o zadávanie RD na profiloch SEPS/PSE, SEPS/MAVIR a SEPS/WPS oboma spôsobmi, t. j. tak ako doteraz – nahlasovaním na SED a zároveň zadávaním RD do systému DAMAS. Skúšobná prevádzka bude priebežne vyhodnocovaná a všetci užívatelia budú oboznámení s termínom, od ktorého sa stane zadávanie realizačných diagramov na všetkých cezhraničných profiloch prostredníctvom e-portálu Damas záväzným a jediným spôsobom zadávania.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte oddelenie Aukčná kancelária SEPS, a. s.:

  • tel.: 00421 2 50692473, 00421 2 50692708, 00421 2 50692324
  • e-mail: damas@sepsas.sk
 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Rozšírenie DAMAS na profily SEPS/PSE,
SEPS/MAVIR, SEPS/WPS
RozsirenieDamas.doc 26 kB
 
Viac informácií o systéme DAMAS získate v časti Služby / Damas.

Aktuality