Verejná konzultácia k 3. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“)

Zdieľať

Dňa 18. decembra 2019 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k 3. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core CCR, ktorý spracovali prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR v súlade s článkom 31 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Nariadenie FCA). Tento tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka zmien typu dlhodobých prenosových práv z fyzických prenosových práv podľa princípu use-it-or-sell-it (PTR UIOSI) na finančné prenosové práva s opciou (FTR options) na hraniciach ponukových oblastí AT-SI, CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SI-HU.

Verejná konzultácia dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ccr-lttrs-art31-fca/

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 26.1.2020.