Verejná konzultácia k regionálnemu návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“) vrátane hraníc ponukových oblastí CZ/SK a AT-DE/LU

Zdieľať

Dňa 20. októbra 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k regionálnemu návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core CCR vrátane hraníc ponukových oblastí CZ/SK a AT-DE/LU, ktorý spracovali prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít.

Prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR: 50HERTZ, AMPRION, APG, CREOS, ČEPS, ELES, ELIA, HOPS, MAVIR, PSE, RTE, SEPS, TENNET GMBH, TENNET BV, TRANSELECTRICA, TRANSNETBW.

Verejná konzultácia bude ukončená 21. novembra 2017.

Bližšie informácie:
https://consultations.entsoe.eu/markets/core-lttrs-v2/