Bol zverejnený aktualizovaný Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Nachádza sa v časti:

  • Dokumenty / Prevádzkový poriadok
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality