Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Prevádzkový poriadok
Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO č. 0084/2022/E-PP zo dňa 30. 9. 2022 o schválení Prevádzkového poriadku PPS s účinnosťou od 30. 9. 2022 Rozhodnutie ÚRSO č. 0084_2022_E_PP.pdf
878 kB
Úplné znenie Prevádzkového poriadku Úplné znenie Prevádzkového poriadku.pdf 2,64 MB
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti Doložka právoplatnosti.pdf 183 kB

 

Archiv

 

Názov

Dokument na stiahnutie Veľkosť
Právoplatné rozhodnutie ÚRSO č. 0082/2022/E-PP zo dňa 6. 9. 2022 o schválení Prevádzkového poriadku PPS s účinnosťou od 99. 2022 Rozhodnutie ÚRSO č. 0082_2022_E-PP.pdf
722 kB
Úplné znenie Prevádzkového poriadku Úplné_znenie_Prevádzkového_poriadku.pdf 2,58 MB
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti Doložka právoplatnosti.pdf 206 kB

 

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Rozhodnutie ÚRSO č. 0075/2022/E-PP zo dňa 29. 06. 2022 o zmene kapitoly 5 Prevádzkového poriadku 0075_2022_E-PP_kapitola 5 PP.pdf
722 kB
Právoplatný Prevádzkový poriadok PPS od 18.7. 2022 Uplne konsolidovane znenie PP s rozhodnutim 0075_2022_E-PP.pdf 2,65 MB

 

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Rozhodnutie ÚRSO č. 0124/2021/E-PP o zmene Prevádzkového poriadku PPS zo dňa 21.12.2021 Rozhodnutie 0124_2021_E_PP_o zmene Prevádzkového poriadku.pdf
173 kB
Právoplatný Prevádzkový poriadok PPS od 22.12.2021 Uplne znenie Prevadzkoveho poriadku PPS.pdf 3,44 MB
Doložka právoplatnosti Dolozka pravoplatnosti.pdf 110 kB

 

Názov Dokument na stiahnutie Veľkosť
Rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2020/E-PP o zmene Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 11. 2020 0013_2020_E-PP.pdf 168 kB
Právoplatný Prevádzkový poriadok PPS od 1. 1. 2021 Úplné znenie Prevádzkového poriadku podľa rozhodnutia č. 0013_2020_E-PP.pdf 5,02 MB
Úplné znenie PP konsolidované s rozhodnutím č. 0005/2019/E-PP platné od 11.3.2019
Platne_uplne_znenie_PP
_konsolidovane_s_rozhodnutim_0005_2019_E-PP.pdf
3,56 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS účinná od 11. 3. 2019 PP_0005_2019_E-PP.pdf 237 kB
Aktualizované znenie Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platné od 1. 1. 2019 PP PPS_0020_2018_E-PP.pdf 4,29 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 17. 10. 2018

Úplné znenie Prevádzkového poriadku konsolidované s rozhodnutím č.0015/2018/E-PP
PP_0015_2018_E-PP.pdf


PP_PPS_0001_2018_E-PP_kons_s_
rozhodnutim_0015_2018_E-PP.pdf
1,09 MB


3,55 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 7. 8. 2018 PP_0010_2018_E-PP(kap.5).pdf 425 kB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS platná od 02.03.2018 0005_2018_E-PP.pdf 304 kB
Úplné znenie Prevádzkového poriadku konsolidované s rozhodnutím č. 0005/2018/E-PP PP_0001_2018_E-PP_
kons_s_rozhodnutim_0005_2018_
E- PP.pdf
3,55 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 30.1.2018 PP_0001_2018_E-PP.pdf 3,54 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 31.03.2017 PP_0006_2017_E-PP.pdf 4 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 12.01.2017 Priloha_G_PP_SEPS_Metodika_GLDP.pdf 1,8 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2017 PP_SEPS_as_0021_2016_E-PP.pdf 4 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2016 PP_SEPS_as_0035_2015_E-PP.pdf 3 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 17.07.2015 PP_SEPS_as_0019_2015_E-PP.pdf 3 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 01.01.2015 PP_SEPS_as_0058_2014_E-PP.pdf 2 MB
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy platný od 25.8.2014 PP_SEPS_as_0027_2014_E-PP.pdf 3 MB
Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy platná od 2.4.2014 PP_SEPS_as_0002_2014_E-PP.pdf 0,9 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 1.1.2014 PP_SEPS_as_0048_2013_E-PP.pdf 2,3 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 24.6.2013 PP_SEPS_as_0007_2013_E-PP.pdf 2,4 MB
Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy SR platný od 1.1.2013 PP_SEPS_as_0213_2012_E-PP.pdf 2,3 MB

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK