1. Úvodná stránka
 2. Blog
 3. Ktoré sú základné piliere súčasnej energetiky?

Ktoré sú základné piliere súčasnej energetiky?

Zdieľať

Trh s energiami, a vôbec segment energetiky, sa razantne mení. To, čo platilo pred piatimi rokmi, sa vplyvom rôznych okolností dynamicky posunulo vpred. A všetci účastníci trhu musia na tieto zmeny reagovať, SEPS nevynímajúc.

Pre väčšinu z nás je samozrejmosťou, že po stlačení vypínača sa rozsvieti svetlo v miestnosti, do ktorej sme práve vošli. Že nemusíme premýšľať, odkiaľ sa do našej domácnosti dostal plyn, vďaka ktorému máme doma teplo. Či koľko energie je potrebnej na vypestovanie obilia a jeho spracovanie pred tým, než si v pekárni kúpime chlieb.

Skúsenosti z uplynulého obdobia nás však prinútili zamyslieť sa. Dostatok potrebnej energie totiž nemusí byť samozrejmosťou. Rovnako aj ceny, za ktoré sme donedávna nakupovali elektrinu, plyn či služby spojené s ich dodávkou. Diskusia o klíme, emisiách a trvalej udržateľnosti získali v dnešnej dobe oveľa širší rozmer.​​​​​​​

Dostatok energie, jej cena a trvalá udržateľnosť pri jej získavaní a využití sú dnes kľúčové piliere energetiky. Snahou každej krajiny je dosiahnuť pre svojich občanov a hospodárstvo maximum vo všetkých týchto oblastiach. Inými slovami, snažia sa,

 • aby bolo energie DOSTATOK,
 • aby bola ZA FÉROVÚ CENU
 • a aby bola vyrobená a dodaná BEZ EMISIÍ.

Je a bude energií dosť?

Aby sme vedeli odpovedať, musíme poznať odpoveď na tieto kľúčové otázky:

 • Vieme bezpečne získať základné energetické suroviny a energie, z ktorých následne energiu vyrobíme? Inak povedané, sú a budú tieto dodávky bezpečné?
 • Vieme ich získať za férové ceny? Sú a budú cenovo dostupné?
 • Dokážeme za takto nadobudnuté základné energetické suroviny a energie potrebnú energiu vyrobiť a dodať zákazníkovi bez emisií, teda trvalo udržateľným spôsobom? Dokáže ju zákazník efektívne spotrebovať?

 

Hľadanie odpovedí na tieto otázky sa v odborných kruhoch nazýva energetická trilema. Tento pojem pomenúva vzájomné väzby medzi tromi zásadnými piliermi energetiky, bez ktorých by systém nefungoval: cenová dostupnosť, trvalá udržateľnosť a bezpečnosť dodávok. Extrém v jednej z uvedených troch oblastí, pri nerešpektovaní zákonov fyziky a základných ekonomických vzťahov, môže totiž negatívne ovplyvniť inú oblasť, často aj obe naraz.

 

Uvedieme príklad:

V súčasnosti prebiehajú snahy o čo najväčšie a najrýchlejšie vybudovanie nových veterných a solárnych elektrární, aby sa znížili emisie skleníkových plynov. Správny úmysel a aj správne čiastkové riešenia v oblasti klímy však môžu mať protichodný efekt vo vzťahu k ďalším dvom pilierom energetiky a spôsobiť vážne negatívne dopady.

Vplyv týchto úmyslov a čiastkových riešení môžeme vidieť v reálnom živote. Napríklad príliš rýchle odstavenie tradičných zdrojov s neprerušovanou výrobou elektriny založených na jadre a uhlí (jadrové a tepelné elektrárne). Energetický mix budúcnosti je postavený na slnku, vetre a zemnom plyne. Vôbec sa však nepočítalo s omeškaním pri výstavbe potrebnej prenosovej infraštruktúry, či s aktuálnou dodávateľskou krízou v oblasti strategických surovín, vrátane zemného plynu.

Prichádza čas kľúčových rozhodnutí

V blízkej budúcnosti nás v súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami v energetike čaká mnoho dôležitých rozhodnutí v oblasti:

 • prechodu krajín na bezemisnú výrobu energie,
 • výroby, skladovania a prepravy energie získanej z obnoviteľných zdrojov ako alternatívy za fosílne palivá,
 • výroby, prenosu, distribúcie a dlhodobého skladovania elektriny,
 • zachovania rovnováhy medzi tradičnými točivými zdrojmi na výrobu elektrickej energie (vodné elektrárne) a novými, často prerušovanými zdrojmi, ako sú solárne a veterné elektrárne (keďže slnko v noci nesvieti a vietor nefúka bez prestávky).

Držme si palce, aby sme to spoločne všetko zvládli.

Blog