Dňa 3.5.2022 bola predstavenstvom spoločnosti SEPS schválená žiadosť na autorizáciu vykonávania certifikácií PpS pre spoločnosť eLOGICA, Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (Oznam)

Zdieľať

Dňa 3.5.2022 bola predstavenstvom spoločnosti SEPS schválená žiadosť na autorizáciu vykonávania certifikácií PpS pre spoločnosť eLOGICA, Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy.

Aktualizovaný zoznam autorizovaných spoločností a odborných garantov sa nachádza v časti- Zoznam autorizovaných osôb

 

Zdroj: SEPS

Aktuality