Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s technickými problémami e-portalu Damas Energy dňa 14.08.2012 v čase medzi 11:30-12:00 hodinou, ktoré mohli spôsobiť nekorektné vyhodnotenie svýsledkov mesačnej aukcie na profile WPS_SEPS a SEPS_WPS pre mesiac september 2012, spoločnosť SEPS, a.s. pristúpila k zrušeniu pôvodnej aukcie.

V tejto súvislosti budú v systéme vymazané doteraz zaregistrované ponuky do aukcie a bude založená nová aukcia s nasledovnými termínmi:

14.08.2012 – 16:00 otvorenie podávania bidov

16.08.2012 – 12:00 uzávierka podávania bidov

16.08.2012 – 12:15 vyhodnotenie výsledkov

16.08.2012 – 12:30 zverejnenie výsledkov

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

Aukčná kancelária
SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS

Aktuality