Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2019 – ročné pásmo.

Nachádza sa v sekcii: Služby / Straty a vlastná spotreba PS.

Zdroj: SEPS

Aktuality