Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k dokumentu „Pravidlá dimenzovania FRR stanovených v súlade s článkom 157 ods. 1 nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“.

Zdroj: SEPS

Aktuality