Dňa 11.12.2018 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia , pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy., Dokument A, Dokument B, Dokument C, Dokument D, Dokument E, Dokument F, Dokument N a vytvorený Dokument O.

Účinnosť zmien je od 01.02.2019. Pripravovaná aktualizácia sa nachádza v časti „Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy – účinná od 01.02.2019“.

Zdroj: SEPS

Aktuality