Bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2022
Služby / Podporné služby/Výberové konania na PpS

Aktuality