Subjekty priamo zapojené do prípravy projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) informujú, že dňa 13. januára 2022 bolo úspešne ukončené testovanie zamerané na preverenie funkčnosti všetkých systémov zapojených do procesu Core FB MC, tzv. Full Integration Testing (FIT) (Oznam)

Zdieľať

Subjekty priamo zapojené do prípravy projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) informujú, že dňa 13. januára 2022 bolo úspešne ukončené testovanie zamerané na preverenie funkčnosti všetkých systémov zapojených do procesu Core FB MC, tzv. Full Integration Testing (FIT). Ďalšia fáza testovania – Simulation Integration Testing (SIT) začala 17. januára 2022 a bude trvať do konca februára 2022. SIT je zamerané na testovanie spoločných prevádzkových procedúr s cieľom preveriť funkčnosť a spoľahlivosť riešenia v rámci denných prevádzkových procesov.
 
Nový dátum spustenia Core FB MC do prevádzky je 20. apríla 2022, obchodný deň pre dodávku 21. apríla 2022.
 
Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku TU.

Aktuality