V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené viacdňové výberové konanie na obstaranie PpS typu FCR, aFRR+, aFRR-, TRV3MIN+, TRV3MIN-, mFRR+ a mFRR- pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Zdieľať

V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené viacdňové výberové konanie na obstaranie PpS typu FCR, aFRR+, aFRR-, TRV3MIN+, TRV3MIN-, mFRR+ a mFRR- pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Pre každý typ PpS je možné
zadať maximálne 2 cenové ponuky. Ukončenie podávania cenových ponúk do viacdňového výberového konania bude dňa 20.10.2022 o 10:00 Hod.

Aktuality