V súlade s ustanovením § 19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinným od 1.10.2022 je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný verejne konzultovať návrh Prevádzkového poriadku pred jeho schválením

Zdieľať

V súlade s ustanovením § 19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike účinným od 1.10.2022 je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný verejne konzultovať návrh Prevádzkového poriadku pred jeho schválením.

Verejná konzultácia prebieha od 26.10.2022 do 10.11.2022 vrátane. Informácie k verejnej konzultácii sú tu

Zdroj: SEPS

Aktuality